Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaczwartek, 16 lipca 2020 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała: XXII/138/2012, z dnia: 8 sierpnia 2012 r.

Strona główna » Uchwały Rady » 2012 r. » Sesja XXII » Uchwała: XXII/138/2012, z dnia: 8 sierpnia 2012 r.

Uchwała numer: XXII/138/2012

Z dnia: 8 sierpnia 2012 r.

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 4 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości zł 420.300,00 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa Zielona tj. Ośrodek Zdrowia zł 137.700,00; Urząd Gminy zł 192.679,00 i Przedszkole Gminne zł 89.921,00.
2. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE w wysokości zł  594.682,00 w tym:  zadania w Ramach Odnowy Wsi zł 159.682,00; budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku zł 250.000,00(z tego 2012r zł 185.000,00 i 2013r  zł 65.000,00) oraz dokumentacja zł 185.000,00.
3. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w wysokości zł  1.423.000,00 dotyczący wkładu własnego gminy do zaplanowanych  inwestycji  tj. w ramach Odnowy Wsi zł  273.621,00; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową budynku Agronomówki” na Przedszkole Gminne i żłobek zł  843.540,00, budowa budynku w Dąbku  zł  305.839,00, (w tym 2012r 268.832,00 i 2013r 37.007).
4. Spłata pożyczek i kredytów nastąpi w latach 2013-2025 z dochodów własnych gminy oraz zwrotów środków pozyskanych z UE w przypadku zaciągnięcia kredytów na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
5. Kredyty i pożyczki postanawia się zabezpieczyć wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Zielona do zawarcia umów pożyczek i kredytów oraz podpisania weksli In blanco i deklaracji wekslowych na zabezpieczenie umów zgodnie z warunkami określonymi w umowach .                                       
 
 § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                                                       § 4                                                                                        
 Traci moc uchwała Nr XXI/136/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.
                                                                                        § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona. Data utworzenia: 2012-10-29.
Wprowadził do systemu: Joanna Dzieniarz. Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:01:29.
Zatwierdził do publikacji: Sekretarz Gminy. Data publikacji: 2012-10-29 13:01:29.
czytano: 1025 razy, id: 1590
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-22
Aktualizacja
Joanna Dzieniarz

2012-10-29
Nowa wiadomość
Joanna Dzieniarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
IBOI
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2020