Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

 Dąbrowa Zielona, dn. 19.04.2018 r.

POSTANOWIENIE NR 40/2018

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

 

XL Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) w dniu 27 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018 - 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego na kolejny okres ważności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  w Soborzycach za 2017 rok.
 14. Przyjęcie ,,Oceny zasobów pomocy społecznej” za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.
Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona. Data utworzenia: 2018-04-20.
Wprowadził do systemu: Joanna Dzieniarz. Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:35:17.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Dzieniarz. Data publikacji: 2018-04-20 08:35:17.
czytano: 424 razy, id: 3303
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-20
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

2018-04-20
Nowa wiadomość
Joanna Dzieniarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
IBOI
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2020