Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Dąbrowa Zielona, dn. 21.05.2018 r.

POSTANOWIENIE NR 41/2018

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

                                     z w o ł u j ę:

XLI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek)  o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia "Razem na Wyżyny".
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na    lata 2018 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w roku budżetowym 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Zielona miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/277/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona  Nr XL/274/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w  sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.       
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.
Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona. Data utworzenia: 2018-05-22.
Wprowadził do systemu: Joanna Dzieniarz. Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:58:36.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Dzieniarz. Data publikacji: 2018-05-22 13:58:36.
czytano: 455 razy, id: 3340
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-22
Nowa wiadomość
Joanna Dzieniarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
IBOI
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2020