Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonawtorek, 12 listopada 2019 r.

imieniny: Konrad, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 9008 razy
2.  Gmina 5570 razy
3.  Skład Rady Gminy 3170 razy
4.  Wójt Gminy 2952 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2782 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2751 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2437 razy
8.  XXX Sesja Rady Gminy 2335 razy
9.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2326 razy
10.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2323 razy
11.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2320 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2251 razy
13.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2153 razy
14.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2112 razy
15.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 2100 razy
16.  Statut Gminy 2049 razy
17.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1911 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1899 razy
19.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1886 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 1885 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1868 razy
22.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1793 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1766 razy
24.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1756 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1709 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1680 razy
27.  Protokoły z wyborów 1655 razy
28.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1653 razy
29.  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i zarządzania projektami 1593 razy
30.  Podatek rolny 1587 razy
W sumie 73280 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2019