Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonapiątek, 24 stycznia 2020 r.

imieniny: Felicja, Robert

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 9227 razy
2.  Gmina 5719 razy
3.  Skład Rady Gminy 3249 razy
4.  Wójt Gminy 3029 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2871 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2794 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2531 razy
8.  XXX Sesja Rady Gminy 2417 razy
9.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2412 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2386 razy
11.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2381 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2309 razy
13.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 2247 razy
14.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2224 razy
15.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2157 razy
16.  Statut Gminy 2149 razy
17.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1966 razy
18.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1962 razy
19.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1960 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 1955 razy
21.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1940 razy
22.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1862 razy
23.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1836 razy
24.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1819 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1755 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1731 razy
27.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1700 razy
28.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 1665 razy
29.  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i zarządzania projektami 1652 razy
30.  Podatek rolny 1629 razy
W sumie 75534 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2020