Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaczwartek, 23 marca 2017 r.

imieniny: Feliks, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 6463 razy
2.  Gmina 3453 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 2982 razy
4.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2220 razy
5.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2159 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2040 razy
7.  Skład Rady Gminy 1836 razy
8.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 1829 razy
9.  Wójt Gminy 1796 razy
10.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1699 razy
11.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1699 razy
12.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1668 razy
13.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1585 razy
14.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1546 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1478 razy
16.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1472 razy
17.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1451 razy
18.  Gminna Biblioteka Publiczna 1442 razy
19.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1432 razy
20.    Lp Imię i nazwisko oświadczenie 1. Szkop Adam – przewodniczący Rady Gminy  oświadczenie 2 Dymczyk Grażyna oświadczenie  3. Fuchs Aleksandra oświadczenie  4 Grzegorczyk Alic 1411 razy
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009   Lp Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie 1. Lilla Deska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oświadczenie  1381 razy
22.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1359 razy
23.  XXX Sesja Rady Gminy 1355 razy
24.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1337 razy
25.  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce-Wierzbie 1321 razy
26.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011 1309 razy
27.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1308 razy
28.   Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1294 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1255 razy
30.  WYNIKI WYBORÓW 1210 razy
W sumie 54790 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017