Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonasobota, 29 kwietnia 2017 r.

imieniny: Katarzyny, Piotra, Roberta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 6605 razy
2.  Gmina 3532 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3028 razy
4.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2256 razy
5.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2189 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2066 razy
7.  Skład Rady Gminy 1875 razy
8.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 1857 razy
9.  Wójt Gminy 1826 razy
10.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1727 razy
11.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1721 razy
12.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1684 razy
13.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1604 razy
14.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1592 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1502 razy
16.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1498 razy
17.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1477 razy
18.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1471 razy
19.  Gminna Biblioteka Publiczna 1466 razy
20.    Lp Imię i nazwisko oświadczenie 1. Szkop Adam – przewodniczący Rady Gminy  oświadczenie 2 Dymczyk Grażyna oświadczenie  3. Fuchs Aleksandra oświadczenie  4 Grzegorczyk Alic 1431 razy
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009   Lp Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie 1. Lilla Deska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oświadczenie  1411 razy
22.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1374 razy
23.  XXX Sesja Rady Gminy 1373 razy
24.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1367 razy
25.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011 1346 razy
26.  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce-Wierzbie 1337 razy
27.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1335 razy
28.   Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1309 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1284 razy
30.  WYNIKI WYBORÓW 1228 razy
W sumie 55771 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017