Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonapiątek, 7 sierpnia 2020 r.

imieniny: Donata, Kajetan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 9744 razy
2.  Gmina 6139 razy
3.  Skład Rady Gminy 3542 razy
4.  Wójt Gminy 3302 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 3213 razy
6.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2701 razy
7.  XXX Sesja Rady Gminy 2645 razy
8.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 2626 razy
9.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2607 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2597 razy
11.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2498 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2472 razy
13.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2378 razy
14.  Statut Gminy 2327 razy
15.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2270 razy
16.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 2220 razy
17.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2155 razy
18.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 2144 razy
19.  Plan Gospodarki Odpadami 2118 razy
20.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 2064 razy
21.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2019 razy
22.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1957 razy
23.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1893 razy
24.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 1890 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1867 razy
26.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1818 razy
27.  Podatek rolny 1766 razy
28.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 1725 razy
29.  Podatek od nieruchomości 1705 razy
30.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1701 razy
W sumie 80103 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2020