Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaczwartek, 24 maja 2018 r.

imieniny: Joanny, Zuzanny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Gmina 4378 razy
2.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2709 razy
3.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2594 razy
4.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2428 razy
5.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 2238 razy
6.  Skład Rady Gminy 2221 razy
7.  Wójt Gminy 2173 razy
8.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 2044 razy
9.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1864 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1825 razy
11.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1782 razy
12.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 1609 razy
13.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1608 razy
14.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1594 razy
15.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1583 razy
16.  WYNIKI WYBORÓW 1482 razy
17.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1472 razy
18.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1445 razy
19.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1441 razy
20.  Oświadczenia za 2013 rok 1437 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1400 razy
22.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1343 razy
23.  Ogłosznie o prztargu na Świadczenie usługi 1342 razy
24.  Statut Gminy 1334 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1300 razy
26.  Oświadczenia za 2012 rok 1275 razy
27.  Plan Gospodarki Odpadami 1272 razy
28.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1237 razy
29.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1214 razy
30.  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1181 razy
W sumie 52825 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2018