Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaśroda, 18 lipca 2018 r.

imieniny: Kamil, Karolina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Gmina 4463 razy
2.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2748 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2456 razy
4.  Skład Rady Gminy 2288 razy
5.  Wójt Gminy 2231 razy
6.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 2095 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1919 razy
8.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1886 razy
9.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1821 razy
10.  XXX Sesja Rady Gminy 1700 razy
11.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 1676 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1651 razy
13.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1645 razy
14.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1614 razy
15.  WYNIKI WYBORÓW 1544 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1510 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1488 razy
18.  Oświadczenia za 2013 rok 1486 razy
19.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1482 razy
20.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1457 razy
21.  Statut Gminy 1394 razy
22.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1376 razy
23.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1344 razy
24.  Oświadczenia za 2012 rok 1314 razy
25.  Plan Gospodarki Odpadami 1307 razy
26.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1283 razy
27.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1244 razy
28.  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1218 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1195 razy
30.  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i zarządzania projektami 1183 razy
W sumie 52018 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2018