Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonapiątek, 16 listopada 2018 r.

imieniny: Edmund, Maria

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 7485 razy
2.  Gmina 4713 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2548 razy
4.  Skład Rady Gminy 2539 razy
5.  Wójt Gminy 2457 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2091 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2068 razy
8.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1941 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 1861 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1860 razy
11.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 1820 razy
12.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1810 razy
13.  WYNIKI WYBORÓW 1760 razy
14.  Oświadczenia za 2013 rok 1657 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1649 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1616 razy
17.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1582 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1573 razy
19.  Statut Gminy 1564 razy
20.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1530 razy
21.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1519 razy
22.  Plan Gospodarki Odpadami 1430 razy
23.  Oświadczenia za 2012 rok 1415 razy
24.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1393 razy
25.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1366 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1364 razy
27.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1337 razy
28.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1322 razy
29.  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i zarządzania projektami 1283 razy
30.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1274 razy
W sumie 59827 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2018