Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaniedziela, 26 maja 2019 r.

imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 8408 razy
2.  Gmina 5191 razy
3.  Skład Rady Gminy 2909 razy
4.  Wójt Gminy 2747 razy
5.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2651 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2496 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2277 razy
8.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2173 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 2164 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2123 razy
11.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2116 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2051 razy
13.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 1998 razy
14.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1947 razy
15.  Oświadczenia za 2013 rok 1930 razy
16.  Statut Gminy 1860 razy
17.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1847 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1823 razy
19.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1788 razy
20.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1764 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1731 razy
22.  Plan Gospodarki Odpadami 1694 razy
23.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1637 razy
24.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1616 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1613 razy
26.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1570 razy
27.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1550 razy
28.  Oświadczenia za 2012 rok 1528 razy
29.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1525 razy
30.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1519 razy
W sumie 68246 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2019