Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonapiątek, 23 marca 2018 r.

imieniny: Feliks, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Gmina 4211 razy
2.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3466 razy
3.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2637 razy
4.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2529 razy
5.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2355 razy
6.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 2176 razy
7.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 2169 razy
8.  Skład Rady Gminy 2129 razy
9.  Wójt Gminy 2094 razy
10.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 2040 razy
11.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1951 razy
12.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1922 razy
13.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1776 razy
14.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1774 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1766 razy
16.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1706 razy
17.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1695 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1540 razy
19.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1538 razy
20.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1492 razy
21.  WYNIKI WYBORÓW 1392 razy
22.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1374 razy
23.  Oświadczenia za 2013 rok 1352 razy
24.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1336 razy
25.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1327 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1270 razy
27.  Ogłosznie o prztargu na Świadczenie usługi 1263 razy
28.  Statut Gminy 1255 razy
29.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1228 razy
30.  Plan Gospodarki Odpadami 1215 razy
W sumie 55978 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2018