Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonasobota, 16 grudnia 2017 r.

imieniny: Albin, Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3256 razy
2.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2436 razy
3.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2369 razy
4.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2206 razy
5.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 2063 razy
6.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1953 razy
7.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1922 razy
8.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1895 razy
9.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1846 razy
10.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1779 razy
11.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1658 razy
12.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1657 razy
13.  XXX Sesja Rady Gminy 1557 razy
14.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1526 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1524 razy
16.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1425 razy
17.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1367 razy
18.  Oświadczenia za 2013 rok 1243 razy
19.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1186 razy
20.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1178 razy
21.  Ogłosznie o prztargu na Świadczenie usługi 1163 razy
22.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1160 razy
23.  Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 1150 razy
24.  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa parku ogniw fotowoltaicznych o mocy 100 kW 1135 razy
25.  Wycinka drzew i krzewów 1134 razy
26.  Oświadczenia za 2012 rok 1110 razy
27.  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 1106 razy
28.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1104 razy
29.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1098 razy
30.  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1095 razy
W sumie 47301 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017