Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaponiedziałek, 21 sierpnia 2017 r.

imieniny: Franciszek, Kazimiera

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 7082 razy
2.  Gmina 3733 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3143 razy
4.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2342 razy
5.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2273 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2134 razy
7.  Skład Rady Gminy 1980 razy
8.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 1943 razy
9.  Wójt Gminy 1934 razy
10.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1826 razy
11.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1826 razy
12.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1747 razy
13.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1735 razy
14.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1696 razy
15.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1624 razy
16.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1583 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1565 razy
18.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1543 razy
19.  Gminna Biblioteka Publiczna 1528 razy
20.    Lp Imię i nazwisko oświadczenie 1. Szkop Adam – przewodniczący Rady Gminy  oświadczenie 2 Dymczyk Grażyna oświadczenie  3. Fuchs Aleksandra oświadczenie  4 Grzegorczyk Alic 1493 razy
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009   Lp Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie 1. Lilla Deska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oświadczenie  1469 razy
22.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011 1461 razy
23.  XXX Sesja Rady Gminy 1442 razy
24.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1437 razy
25.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1430 razy
26.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1425 razy
27.  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce-Wierzbie 1403 razy
28.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1386 razy
29.   Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1376 razy
30.  WYNIKI WYBORÓW 1292 razy
W sumie 58851 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017