Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonasobota, 23 marca 2019 r.

imieniny: Feliks, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 8146 razy
2.  Gmina 5039 razy
3.  Skład Rady Gminy 2808 razy
4.  Wójt Gminy 2662 razy
5.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2626 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2314 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2219 razy
8.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2108 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 2065 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2023 razy
11.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2019 razy
12.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 1958 razy
13.  WYNIKI WYBORÓW 1955 razy
14.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 1859 razy
15.  Oświadczenia za 2013 rok 1842 razy
16.  Statut Gminy 1775 razy
17.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1753 razy
18.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1745 razy
19.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1737 razy
20.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1690 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1677 razy
22.  Plan Gospodarki Odpadami 1609 razy
23.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1550 razy
24.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1536 razy
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1516 razy
26.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1514 razy
27.  Oświadczenia za 2012 rok 1497 razy
28.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1470 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1457 razy
30.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1446 razy
W sumie 65615 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2019