Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonasobota, 21 września 2019 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 8800 razy
2.  Gmina 5445 razy
3.  Skład Rady Gminy 3114 razy
4.  Wójt Gminy 2894 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 2716 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2713 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2390 razy
8.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2296 razy
9.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2284 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2281 razy
11.  XXX Sesja Rady Gminy 2279 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2210 razy
13.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2098 razy
14.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2076 razy
15.  Statut Gminy 2005 razy
16.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 1985 razy
17.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1977 razy
18.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1879 razy
19.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1858 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 1849 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 1844 razy
22.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 1819 razy
23.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1741 razy
24.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 1734 razy
25.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1693 razy
26.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy 1677 razy
27.  Protokoły z wyborów 1623 razy
28.  Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej 1622 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 1610 razy
30.  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i zarządzania projektami 1562 razy
W sumie 72074 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2019