Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaniedziela, 25 czerwca 2017 r.

imieniny: Łucja, Witold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 6856 razy
2.  Gmina 3629 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3098 razy
4.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2307 razy
5.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2233 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2115 razy
7.  Skład Rady Gminy 1928 razy
8.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 1899 razy
9.  Wójt Gminy 1880 razy
10.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1785 razy
11.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1774 razy
12.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1718 razy
13.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1662 razy
14.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1658 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1552 razy
16.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1546 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1531 razy
18.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1513 razy
19.  Gminna Biblioteka Publiczna 1498 razy
20.    Lp Imię i nazwisko oświadczenie 1. Szkop Adam – przewodniczący Rady Gminy  oświadczenie 2 Dymczyk Grażyna oświadczenie  3. Fuchs Aleksandra oświadczenie  4 Grzegorczyk Alic 1469 razy
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009   Lp Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie 1. Lilla Deska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oświadczenie  1446 razy
22.  XXX Sesja Rady Gminy 1408 razy
23.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1403 razy
24.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011 1400 razy
25.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1391 razy
26.  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce-Wierzbie 1377 razy
27.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1374 razy
28.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1365 razy
29.   Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1346 razy
30.  WYNIKI WYBORÓW 1266 razy
W sumie 57427 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017