Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonapiątek, 20 października 2017 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Statystyka czytalności


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 7311 razy
2.  Gmina 3852 razy
3.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3197 razy
4.  Wyniki naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2383 razy
5.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiso Skarbnika Gminy 2316 razy
6.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2170 razy
7.  Skład Rady Gminy 2035 razy
8.  Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy 2000 razy
9.  Wójt Gminy 1992 razy
10.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 1882 razy
11.  Wykaz nieruchmości na sprzedaż 1874 razy
12.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1810 razy
13.  Budowa kanalizacji w sołectwie Święta Anna 1790 razy
14.  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 1737 razy
15.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 1704 razy
16.  Ogłoszenie o przetargu na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010 r. 1622 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona. 1605 razy
18.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 1580 razy
19.  Gminna Biblioteka Publiczna 1567 razy
20.    Lp Imię i nazwisko oświadczenie 1. Szkop Adam – przewodniczący Rady Gminy  oświadczenie 2 Dymczyk Grażyna oświadczenie  3. Fuchs Aleksandra oświadczenie  4 Grzegorczyk Alic 1534 razy
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009   Lp Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie 1. Lilla Deska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oświadczenie  1503 razy
22.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 1494 razy
23.  XXX Sesja Rady Gminy 1493 razy
24.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 1471 razy
25.  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego 1464 razy
26.  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce-Wierzbie 1440 razy
27.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 1430 razy
28.   Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 1410 razy
29.  WYNIKI WYBORÓW 1338 razy
30.  Informacja dla organizacji pozarządowych 1321 razy
W sumie 60325 razy
Strona główna

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2017