Czwartek, 20 czerwiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielona

  Rozmiar tekstu

LII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Lektor treści

POSTANOWIENIE NR 52/2022

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zwołuję:

LII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 23 lutego 2023 roku (czwartek)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej

z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października  2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Zielona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Dąbrowa Zielona na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Dąbrowa Zielona i Święta Anna, przy drogach wojewódzkich: DW 786 i DW 784.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2029.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XLIX, L i LI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski

145

Razy
czytano

4673

Id
artykułu

Informacje

 • Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona.

 • Data utworzenia: 2023-02-16.

 • Wprowadził do systemu: Michał Bąkowski. Data wprowadzenia: 2023-02-16 15:25:56.

 • Zatwierdził do publikacji: Michał Bąkowski. Data publikacji: 2023-02-16 15:25:56.

Rejestr zmian

 • 2023-02-17 11:39:13

  Edycja artykułu - Michał Bąkowski

 • 2023-02-16 15:24:45

  Dodanie artykułu - Michał Bąkowski

Przydatne linki

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
Pliki cookie, znane również jako ciasteczka, to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych.

Służą one do przechowywania informacji o sesji przeglądania, takich jak preferencje użytkownika, dane logowania czy zawartość koszyka zakupowego. Istnieją różne rodzaje plików cookie: sesyjne, które są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookie są niezbędne dla wielu funkcji strony www i personalizacji treści, ale budzą też obawy dotyczące prywatności, ponieważ mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności online użytkowników. W odpowiedzi na to, wiele jurysdykcji wprowadziło przepisy wymagające od stron internetowych uzyskania zgody użytkowników na używanie plików cookie.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.