Czwartek, 20 czerwiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielona

  Rozmiar tekstu

LV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Lektor treści

POSTANOWIENIE NR 55/2023

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 21 czerwca 2023 roku (środa)  o godz. 900  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Zielona oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu za 2022 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Święta Anna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Cudkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/237/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cielętniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cudków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa Zielona.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/243/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olbrachcice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/246/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice-Kolonia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Soborzyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/248/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta Anna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/249/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulesie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaleszczyny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.
 23. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok”.
 24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2022 r.
 25. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2022 r.
 26. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
 27. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej za 2022 r.
 28. Zapytania i wolne wnioski.
 29. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 30. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski

100

Razy
czytano

4745

Id
artykułu

Informacje

 • Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona.

 • Data utworzenia: 2023-06-14.

 • Wprowadził do systemu: Michał Bąkowski. Data wprowadzenia: 2023-06-14 14:11:23.

 • Zatwierdził do publikacji: Michał Bąkowski. Data publikacji: 2023-06-14 14:11:23.

Rejestr zmian

 • 2023-06-14 14:40:27

  Edycja artykułu - Michał Bąkowski

 • 2023-06-14 14:24:22

  Edycja artykułu - Michał Bąkowski

 • 2023-06-14 14:22:25

  Edycja artykułu - Michał Bąkowski

 • 2023-06-14 14:07:26

  Dodanie artykułu - Michał Bąkowski

Przydatne linki

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
Pliki cookie, znane również jako ciasteczka, to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych.

Służą one do przechowywania informacji o sesji przeglądania, takich jak preferencje użytkownika, dane logowania czy zawartość koszyka zakupowego. Istnieją różne rodzaje plików cookie: sesyjne, które są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookie są niezbędne dla wielu funkcji strony www i personalizacji treści, ale budzą też obawy dotyczące prywatności, ponieważ mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności online użytkowników. W odpowiedzi na to, wiele jurysdykcji wprowadziło przepisy wymagające od stron internetowych uzyskania zgody użytkowników na używanie plików cookie.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.