Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1080

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2011 rok

Dokumenty