Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1672

Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 października 2012 roku

Podtytuł: w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach

Dokumenty