Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1675

Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 października 2012 roku

Podtytuł: w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty