Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1751

Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku

Podtytuł: w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Dokumenty