Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1772

Uchwała Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2013 roku

Podtytuł: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokumenty