Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1774

Uchwała Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2013 roku

Podtytuł: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokumenty