Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1832

Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 21 maja 2013 roku

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 roku

Dokumenty