Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/192

Nr IX/66/03 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 32/IV/2000 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz

Dokumenty