Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/302

Nr XXXI/196/05 z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Cielętniki reprezentowanych przez Panią Barbarę Ogłodek.

Dokumenty