Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/303

Nr XXXI/197/05 z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cielętniki w gminie Dąbrowa Zielona.

Dokumenty