Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3835

Zarządzenie nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 12 listopada 20129 r

Podtytuł: w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Rady Koleżeńskiej

Dokumenty