Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3975

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 16 lipca 2020 r.

Podtytuł: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona.

Dokumenty