Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4003

UCHWAŁA NR XXIII/140/2020 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 4 września 2020 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego

Dokumenty