Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4237

UCHWAŁA NR XXXI/190/2021 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 8 lipca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty