Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4239

UCHWAŁA NR XXXI/192/2021 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 8 lipca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2020 rok

Dokumenty