Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4396

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 8 marca 2022 roku

Podtytuł: o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Zielona"

Dokumenty