Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4418

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2022 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 16 marca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2022

Dokumenty