Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4501

UCHWAŁA NR XLIII/258/2022 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 14 lipca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dabrowa Zielona na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji