Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4502

UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 14 lipca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowa Zielona