Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4703

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Święta Anna, przy drodze wojewódzkiej DW 786 wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty