Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4804

POSTANOWIENIE NR 9/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dokumenty