Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4815

LIX Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 59/2023

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

z w o ł u j ę:

LIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 6 września 2023 roku (środa)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 rok.
  4. Zamknięcie obrad Sesji.