Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4820

UCHWAŁA NR LVI/347/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "KOMUNIKACJA JURAJSKA"

Dokumenty