Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4821

UCHWAŁA NR LVI/348/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat

Dokumenty