Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4822

UCHWAŁA NR LVII/349/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”

Dokumenty