Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4828

UCHWAŁA NR LVIII/355/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej

Dokumenty