Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4829

UCHWAŁA NR LIX/356/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 6 września 2023 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego

Dokumenty