Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4849

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 15 września 2023 r.

Podtytuł: w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty