Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4850

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 28 września 2023 r

Podtytuł: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.32.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia kierownika samorządowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dąbrowa Zielona

Dokumenty