Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4859

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 12 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej

Dokumenty