Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4870

UCHWAŁA NR LX/360/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty