Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4871

UCHWAŁA NR LX/361/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz w Cielętnikach

Dokumenty