Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4872

UCHWAŁA NR LX/362/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat

Dokumenty