Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4873

UCHWAŁA NR LX/363/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującego się w budynku mieszkalnym w miejscowości Rogaczew nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Dokumenty