Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4874

UCHWAŁA NR LX/364/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty