Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4877

UCHWAŁA NR LX/367/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 października 2023 r.

Podtytuł: w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Dokumenty