Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4884

O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podtytuł: sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przy inwestycji pn. Budowa i przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Soborzyce ul. Wiatrakowa i Długa zasilanie ze stacji CZW40553, na terenie działek nr ewid. 123, 126, 130, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147, 148, 222, 223/1, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 229, 231, 233, 297, 1119, 1125, 1159, 1227, 1228, 1229, 1237, 1234, 1242, 1243/1, 1245, 1247, 1248, 1249, 1235, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 217, 1225, 269, 1381, 1408, 1651, 143, 1498, obręb 11 Soborzyce, gm. Dąbrowa Zielona.

Dokumenty