Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4885

Zapytanie ofertowe Nr 271.VI.21.2023

Podtytuł: na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania i planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty