Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4887

Petycja w sprawie podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online

Nr petycji / sprawy                               

152.3.2023

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

W sprawie

Petycja w sprawie podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu

Data złożenia

2023-11-27

Dokumenty