Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4888

Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 grudnia 2023 r

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty