Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4894

UCHWAŁA NR LXI/373/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 30 listopada 2023 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok

Dokumenty