Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4898

UCHWAŁA NR LXI/377/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 30 listopada 2023 r.

Podtytuł: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Dąbrowie Zielonej

Dokumenty