Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4906

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 15 listopada 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050.2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji oraz wprowadzenia procedury w celu przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty