Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4907

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 15 listopada 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050.42.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania odbioru robót budowlanych w ramach realizowanych inwestycji na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty